өмнөд африкт уул уурхайг хөгжүүлэхэд түлхэц болсон хүчин зүйлүүд