нунтаглах үйлдвэрийн цементийн техник эдийн засгийн үндэслэл