чулуун үйлдвэрлэлийн улмаас үүссэн эрүүл мэндийн асуудал