шохойн чулууны уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл