алтны үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж хэр их үнэтэй байдаг