тоосгоны үйлдвэрлэлийн шугамыг бидэнд бий болгосон