зөөврийн сканнерын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зардал